Tietoturvaseloste

1. Rekisterin ylläpitäjä

Nimi Koneliike Jomatig Oy

Osoite Lampelankatu 24, 96300 Rovaniemi

Y-tunnus 0730740-0

Puhelinnumero 0103224050

Sähköpostiosoite myynti@jomatig.fi


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys Koneliike Jomatig Oy

Nimi Janne Heikkinen

Osoite Lampelankatu 24, 96300 Rovaniemi

Puhelinnumero 0103224050

Sähköpostiosoite myynti@jomatig.fi


3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Palaute-/yhteydenottolomakkeen yhteydenottojen mahdollistamiseksi.


4. Rekisterin tietosisältö

Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Katuosoite, Postinumero, Toimipaikka


5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään


6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat.


7. Evästeiden (cookies) käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä.


8. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.


9. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen

Lampelankatu 24, 96300 Rovaniemi

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteröintiasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän osoitteessa yllä mainitussa osoitteessa.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa.