9219-75


Hylsy 1" 75Mm 6-Kulm.


Hylsy 1" 75Mm 6-Kulm.