9219-55


Hylsy 1" 55Mm 12-Kulm.


Hylsy 1" 55Mm 12-Kulm.